Waar het op de camping rustig en gezellig is gaat op de boerderij de reuring door.
Er wordt hard gewerkt, en af en toe is er dan weer de blijdschap van een nieuw leven.
Hoe liefdevol wordt het door mama koe opgevangen als het op de wereld is.
Je kunt het in de stal gelijk horen aan de andere koeien dat er weer een jong kalf is.

Op de boerderij.